Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkce buněk neurální lišty při vývoji hlavy a srdce
Název práce v češtině: Funkce buněk neurální lišty při vývoji hlavy a srdce
Název v anglickém jazyce: The role of neural crest cells in development of the head and the heart
Klíčová slova: neurální lišta, kraniální, kardiální, migrace, diferenciace
Klíčová slova anglicky: neural crest, cranial, cardiac, migration, differentiation
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2020
Datum zadání: 12.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2021
Oponenti: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK