Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anuity : regulace, náklady a poplatky ve výplatní fázi fondového pilíře důchodového systému
Název práce v češtině: Anuity : regulace, náklady a poplatky ve výplatní fázi fondového pilíře důchodového systému
Název v anglickém jazyce: Annuity : regulation, charges and costs of the payout phase of the funded pension pillar
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Bezděk
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2005
Datum zadání: 05.09.2006
Datum a čas obhajoby: 05.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2006
Oponenti: doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK