Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preference a popularita úpolových aktivit u žáků na ZŠ v Čechách a na Moravě
Název práce v češtině: Preference a popularita úpolových aktivit u žáků na ZŠ v Čechách a na Moravě
Název v anglickém jazyce: Preference and Popularity of Combative Activities among Primary School Pupils in Bohemia and Moravia
Klíčová slova: Úpolové aktivity, úpoly, bojové sporty, bojová umění, tělesná výchova, sportovní preference, starší školní věk, základní školy, Čechy, Morava
Klíčová slova anglicky: Combative activities, combat sports, martial arts, physical education, sports preferences, older school age, primary schools, Bohemia, Moravia
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2020
Datum zadání: 21.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.10.2020
Datum a čas obhajoby: 02.02.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2021
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK