Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence rizikových onemocnění u lidí středního věku
Název práce v češtině: Prevence rizikových onemocnění u lidí středního věku
Název v anglickém jazyce: The Prevention from Risky Diseases of Middle-aged People
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2007
Datum zadání: 19.06.2007
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 09:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01224)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jana Mlýnková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK