Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poznatky o výuce chemie získané v době COVID-19
Název práce v češtině: Poznatky o výuce chemie získané v době COVID-19
Název v anglickém jazyce: Insights about Chemistry Education Gained in the Time of COVID-19
Klíčová slova: distanční výuka; výuka chemie; online prostředí
Klíčová slova anglicky: distance learning, chemistry teaching, online environment
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2020
Datum zadání: 10.11.2020
Datum a čas obhajoby: 15.09.2021 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R231, 231, posluchárna chemie, 2. patro, vlevo, na konci chodby za mříží
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studentka zanalyzuje výsledky hodpitačních záznamů a rozhovorů s učiteli chemie získanými během druhé vlny pandemie COVID-19. Cílem práce je zmapovat přístupy jednotlivých učitelů, podmínky pro distanční výuku, jejich zkušenosti s takto pojatou výukou a z těchto materiálů identifikovat příklady dobré praxe.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK