Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Univerzální kvadratické formy a odhady stop celistvých prvků
Název práce v češtině: Univerzální kvadratické formy a odhady stop celistvých prvků
Název v anglickém jazyce: Universal quadratic forms and estimates of traces of algebraic integers
Klíčová slova: kvadratická forma|číselné těleso|stopa|diskriminant
Klíčová slova anglicky: quadratic form|number field|trace|discriminant
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2020
Datum zadání: 10.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2020
Datum a čas obhajoby: 08.07.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2021
Oponenti: Pavel Francírek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka v práci zpracuje některé důležité odhady stop a velikostí celistvých prvků (v závislosti na jejich stupni nebo diskriminantu). Elementární odhady vypracuje sama, ty v závislosti na diskriminantu podle [Sch]. Následně dosažených výsledků použije ke zkoumání počtu proměnných univerzálních kvadratických forem nad číselnými tělesy v návaznosti na [Ka, KS].
Seznam odborné literatury
[Sch] I. Schur, Über die Verteilung der Wurzeln bei gewissen algebraischen Gleichungen mit ganzzahligen Koeffizienten, Math. Z. 1 (1918), 377 - 402.
[Ka] V. Kala, Universal quadratic forms and elements of small norm in real quadratic fields, Bull. Aust. Math. Soc. 94 (2016), 7 - 14.
[KS] V. Kala, J. Svoboda, Universal quadratic forms over multiquadratic fields, Ramanujan J. 48 (2019), 151 - 157.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK