Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru FOXK1
Název práce v češtině: Příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru FOXK1
Název v anglickém jazyce: Preparation of the transcription factor FOXK1 DNA binding domain
Klíčová slova: transkripční faktory, DNA vazebná doména, oligonukleotid, trojrozměrná struktura, karcinogeneze
Klíčová slova anglicky: transcription factors, DNA binding domain, oligonucleotide, three-dimensional structure, carcinogenesis
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 10.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 27.07.2021
Oponenti: Mgr. Dalibor Košek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Aleš Hnízda, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Rekombinatní příprava DNA vazné domený transkripčního faktoru v E. coli, purifikace rekombinatního proteinu, afinitní chromatografie, ionexová chromatografie, gelová filtrace, SDS elektroforesa, ionizace nativním elektrosprejem, nativní elektroforesa
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Recombinant DNA-binding transcription factor domain preparation in E. coli, recombinant protein purification, affinity chromatography, ion-exchange chromatography, gel filtration, SDS electrophoresis, native electrospray ionization, native electrophoresis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK