Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta po operaci nádoru hltanu
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta po operaci nádoru hltanu
Název v anglickém jazyce: Nursing Care for Patient after Surgery for Oropharyngeal Carcinoma
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jana Mlýnková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2007
Datum zadání: 18.06.2007
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01223)
Oponenti: MUDr. Petr Laštůvka
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK