Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Centrální depozitář cenných papírů
Název práce v češtině: Centrální depozitář cenných papírů
Název v anglickém jazyce: Central securities depository
Klíčová slova: centrální depozitář cenných papírů, evidence zaknihovaných cenných papírů, vypořádací systém
Klíčová slova anglicky: central securities depository, registry of book-entry securities, settlement system
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekonomie a empirických právních studií (22-KNH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 09.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2021
Datum a čas obhajoby: 21.09.2021 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Oponenti: JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK