Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Velké makrocykly a jejich komplexy
Název práce v češtině: Velké makrocykly a jejich komplexy
Název v anglickém jazyce: Large macrocycles and their complexes
Klíčová slova: Makrocyklické ligandy, komplexy těžkých kovů, radioterapie
Klíčová slova anglicky: Macrocyclic ligands, heavy metal complexes, radiotherapy
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2020
Datum zadání: 10.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2021
Oponenti: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Syntéza makrocyklických sloučenin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK