Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systems chemistry: logic gates based on the stimuli-responsive gel–sol transition of arylboronic acids
Název práce v češtině: Systémová chemie: logická hradla založená na sol-gel přechodech arylboronových kyselin
Název v anglickém jazyce: Systems chemistry: logic gates based on the stimuli-responsive gel–sol transition of arylboronic acids
Klíčová slova: fenylboronové kyseliny, logické hradlo, proces sol-gel, tkáňové inženýrství, tepelné a mechanické vlastnosti
Klíčová slova anglicky: phenylboronic acids, logic gates, sol-gel process, tissue scaffolding, thermal and mechanical properties
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2020
Datum zadání: 05.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.07.2021
Oponenti: doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Vývoj logických hradel založených na nových gelech tvořených fenylboronovými kyselinami (PBA), studium vlivu teplotních změn na mechanické vlastnosti PBA-gelů, a testování mechanických vlastností nových PBA-gelů pro potenciální využití v tkáňovém inženýrství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The development of the logic gates for new phenylboronic acid (PBA) gel. Tuning and characterization of thermal and mechanical properties of stimuli-responsive PBA gel. Tuning of new PBA gel mechanical properties for potential applications in tissue scaffolding.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK