Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s chitosanem
Název práce v češtině: Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s chitosanem
Název v anglickém jazyce: A study of directly compressible tableting materials and tablets with chitosan.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2020
Datum zadání: 05.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.11.2020
Datum a čas obhajoby: 14.01.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2021
Oponenti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se zadanou problematikou pomocí literatury a ústního sdělení školitele
2. Experimentální zpracování konkrétního úkolu
a/příprava tabletovin
b/vylisování vzorků tablet, záznam energetického profilu lisování
c/provedení zkoušek jakosti tablet
3. Zhodnocení výsledků pomocí statistických metod a grafického záznamu
4. Zpracování rukopisu diplomové práce
Seznam odborné literatury
Český lékopis 2017
Augsburger, L.L., Hoag, S.W.: Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, Third Ed., Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2008
Swarbrick, J.: Encyclopedia of pharmaceutical technology, Third Ed., Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2007
Sheskey P. J., Cook W. G., Cable C. G.: Handbook of pharmaceutical excipients 8 th Ed, London, 2017
Celik: Pharm.powder compaction technology, 2nd Ed., Informa Healthcare, New York, 2011
Banker, G.S., Rhodes Ch.T.: Modern Pharmaceutics, Marcel Dekker, New York 2002
Články v domácím a zahraničním tisku (Čes. a Slov. Farm., Pharm.Ind., J. Pharm.Sci., Drug Development and Ind. Pharmacy apod.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK