Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní nástroje ochrany proti hodnocení výsledků vzdělávání v rámci středoškolského studia
Název práce v češtině: Právní nástroje ochrany proti hodnocení výsledků vzdělávání v rámci středoškolského studia
Název v anglickém jazyce: Legal instruments to protect against the evaluation of secondary education
Klíčová slova: hodnocení středoškolského vzdělávání, právní ochrana, soudní přezkum
Klíčová slova anglicky: evaluation of secondary education, legal protection, judicial review
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2020
Datum zadání: 04.11.2020
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 10:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony
KÜHN, Zdeněk. Soudní řád správní: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer ČR)
VALENTA, Jiří. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem. Olomouc: ANAG, 2005. Práce, mzdy, pojištění.
ŠTENCEL, Václav. Soudní přezkum výsledku maturitní zkoušky - stále řada otázek. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2014, roč. 60, č. 3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK