Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Móda v kontextu francouzské společnosti 17. a 18. století
Název práce v češtině: Móda v kontextu francouzské společnosti 17. a 18. století
Název v anglickém jazyce: Fashion in the Context of French Society in the 17th and 18th Century
Klíčová slova: móda, stát, vláda, politika, Ludvík XIV., Ludvík XVI., Ludvík XV.
Klíčová slova anglicky: fashion, state, government,politics, Louis XIV., Louis XV., Louis XVI.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2020
Datum zadání: 04.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YBOS001)
Oponenti: Mgr. Kateřina Jirsová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK