Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Maturace hnědé tukové tkáně
Název práce v češtině: Maturace hnědé tukové tkáně
Název v anglickém jazyce: Maturation of brown adipose tissue
Klíčová slova: Hnědá tuková tkáň, maturace
Klíčová slova anglicky: Brown adipose tissue, maturation
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2020
Datum zadání: 02.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2021
Oponenti: RNDr. Andrea Mančíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
dle zvoleného zaměření
Seznam odborné literatury
Originální vědecké články dle klíčových slov
Předběžná náplň práce
Hnědá tuková tkáň je aktivována pod vlivem adrenergního systému a tyroidních hormonu v odpovědi organismu na vystavení chladu. Její hlavní úlohou je pokrýt teplené ztráty organismu a udržovat tepelnou homeostázu. Cílem bakalářské práce je shrnout současné současné poznatky o zrání tukové tkáně a vyhledat specifické markery pro její charakterizaci. Práce se bude též zabývat rozdíly v maturaci hnědé tukové tkáně u vybraných modelových organismů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Brown adipose tissue is activated under the influence of the adrenergic system and thyroid hormones in the body's response to exposure to cold. Its main task is to cover the heat loss of the organism and maintain thermal homeostasis. The aim of the bachelor thesis is to summarize the current knowledge about adipose tissue maturation and find specific markers for its characterization. The work will also deal with the differences in the maturation of brown adipose tissue in selected model organisms.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK