Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání zájmu dětí o turistiku na druhém stupni základních škol v Liberci a v Praze
Název práce v češtině: Porovnání zájmu dětí o turistiku na druhém stupni základních škol v Liberci a v Praze
Název v anglickém jazyce: Comparision of children interest about tourism on the second grade in the primary school in Liberec and in Prague
Klíčová slova: Turistika, děti, výlet, zájem, zdatnost, Liberec, Praha
Klíčová slova anglicky: Tourism, children, trip, interest, proficiency, Liberec, Prague
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2020
Datum zadání: 31.10.2020
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
5.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
Seznam odborné literatury

NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě: Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Portál, 2000. ISBN 8071783919.
GUTH - JARKOVSKÝ, Jiří. Turistika: Turistický katechismus. Praha: Baset, 2003. ISBN 80-86223-99-X.
BULÁNKOVÁ, Martina. Akční rodiče od A do Z. 2018.

Předběžná náplň práce
V bakalářské práci se zaměřuji na děti 2. stupně základních škol na Liberecku a v Praze, konkrétně na jejich zájem o turistiku. V teoretické části zmiňuji obecné informace o turistice, s důrazem na turistiku dětí. Ve výzkumné části prostřednictvím dotazníků zjišťuji informace
o podpoře turistiky na školách u vedení školských zařízení a u dětí 2. stupně zájem o tuto aktivitu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this bachelor’s thesis I specialise in children on the second grade in the primary school in Liberec and in Prague, concretely on their interest of tourism. In the teoretic part I mention general information about tourism. More precisely I analyse tourism of children. In practical part I detect information with questionaire from children about their tourism activities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK