Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automated code generation for fast data serialization in Python
Název práce v češtině: Automatické generování kódu pro rychlou serializaci dat v jazyce Python
Název v anglickém jazyce: Automated code generation for fast data serialization in Python
Klíčová slova: serializace Python Avro Apache rychlá
Klíčová slova anglicky: serialization Python Avro Apache fast
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2020
Datum zadání: 30.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2020
Datum a čas obhajoby: 02.07.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2021
Oponenti: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Serializace dat je velmi důležitá a v podstatě vždy přítomná součást aplikací. U moderních distribuovaných systémů je nutno data serializovat téměř neustále a serializace se tak stává jedním z kritických faktorů, které mohou ovlivňovat výkonnost systémů.
Cílem bakalářské práce je vytvořit systém pro snadnou a rychlou serializaci dat pro programovací jazyk Python. Základem bude automatické generování kódu pro serializaci pro jazyk Cython. Tento kód bude následně použit jako knihovna pro Python software vyžadující serializaci dat. Práce bude rovněž řešit automatizovanou správu serializačních schémat v distribuovaném prostředí.
Seznam odborné literatury
Python ​https://docs.python.org/3.8/

Cython https://cython.readthedocs.io/en/latest/

Jinja https://jinja.palletsprojects.com/

Avro https://avro.apache.org/docs/current/spec.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK