Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv deadenylázy Ccr4 na regulaci buněčného cyklu v kvasinkových koloniích
Název práce v češtině: Vliv deadenylázy Ccr4 na regulaci buněčného cyklu v kvasinkových koloniích
Název v anglickém jazyce: Role of Ccr4 deadenylase in cell cycle regulation in yeast colonies
Klíčová slova: deadenylace mRNA, kvasinkové kolonie, Saccharomyces cerevisiae
Klíčová slova anglicky: mRNA deadenylation, yeast colony, Saccharomyces cerevisiae
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Čáp, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2020
Datum zadání: 02.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2022
Oponenti: RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce je hlubší studium fenotypu deleční mutanty v genu CCR4, který kóduje mRNA deadenylázu Ccr4p. Předběžné výsledky naznačují novou roli této deadenylázy z CCR4-NOT komplexu v regulaci buněčného cyklu u kvasinek. Fenotyp delečního kmene ccr4Δ lze pozorovat především na buňkách v koloniích a to naznačuje specifickou regulaci buněčného cyklu především v podmínkách pomalého růstu za sníženého přísunu živin, jak k tomu dochází právě v buňkách kolonie v kontrastu k suspenzním třepaným kultivacím. Úlohou řešitele bude vytvoření sady dvojitě delečních mutant v genu CCR4 a dalších genech, které v celogenmomových screenech vykazovaly genetické interakce a/nebo zajímave fenotypy. Tyto kmeny budou jednak sloužit jako ověření výsledků celogenomových screenů a jednak poslouží pro studium buněčného cyklu pomocí průtokové cytomertrie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK