Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S WERNICKEOVOU ENCEFALOPATIÍ PO BARIATRICKÉ OPERACI
Název práce v češtině: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S WERNICKEOVOU ENCEFALOPATIÍ PO BARIATRICKÉ OPERACI
Název v anglickém jazyce: NURSING CARE OF A PATIENT WITH WERNICKE ENCEPHALOPATHY AFTER BARIATRIC SURGERY
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2020
Datum zadání: 05.12.2020
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: SZŠ - Pavilon X, ETIKA_PAV_X_415, 415, ETIKA_415_4.podlaží_PAV_X
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: Mgr. Jana Holubová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK