Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv výživy na léčbu látkových závislostí a prevenci relapsu
Název práce v češtině: Vliv výživy na léčbu látkových závislostí a prevenci relapsu
Název v anglickém jazyce: Effect of nutrition in addiction treatment and relapse prevention
Klíčová slova: výživa, závislost, léčba, prevence relapsu
Klíčová slova anglicky: nutrition, addiction, therapy, relapse prevention
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2020
Datum zadání: 29.10.2020
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem bakalářské práce je vliv výživy na léčbu látkových závislostí a prevenci relapsu. Cílem práce je zpracovat ucelený přehled tématiky vlivu výživy na léčbu látkových závislostí a prevenci relapsu. První část práce se věnuje vlivu výživy na jednotlivé typy závislostí (stimulancia, tlumivé látky, halucinogeny, nikotin). Další část práce ukazuje na možnosti využití nutriční terapie v adiktologických službách (výživová doporučení, edukace, skupinová a individuální terapie) a také psychologickým a behaviorálním aspektům stravování. Výstupem pro praxi bude brožurka pro pacienty.
Seznam odborné literatury
Akkina, S. A, et al (2012). Illicit drug use, hypertension, and chronic kidney disease in the US adult population. Transl. Res, 160 (6) (2012), pp. 391-398.
Althaus, C. B. (2001). The glucose factor: diet and addiction. Foodservice Director. 2001;14(10):62.
Aslibekyan, S., Levitan, E. B., Mittleman, M. A. (2008). Prevalent cocaine use and myocardial infarction. Am J Cardiol. 2008;102(8):966–9. Epub 2008/10/22.
Barbadoro, P. et al (2011). The effects educational intervention on nutritional behaviour in alcohol-dependent patients.Alcohol.Alcohol.2011;46)1):77-79.
Billing, L., & Ersche, K. D. (2015). Cocaine's appetite for fat and the consequences on body weight. Am J Drug Alcohol Abuse, 41 (2), pp. 115-118.
Braunwarth, W-D. et all. (2017). Poruchy vzniklé užíváním metamfetaminu. Dostupné z: http://rvkpp.vlada.cz, www.drogy-info.cz.
Brůha, R., Dvořák, K., Petrtýl, J., & Švestka, T. (2009). Alkoholové poškození jater. Medicína pro praxi | 2009; 6(3),www.medicinapropraxi.cz.
Brunault, P. (2015). Why do liver transplant patients so often become obese? The addiction transfer hypothesis. Med.Hypotheses.2015;85)1):85-75.
Buydens-Branchey, L., & Branchey, M. (2006). n-3 polyunsaturated fatty acids decrease anxiety feelings in a population of substance abusers. J. Clin. Psychopharmacol: 26 (6), pp. 661-665.
Carson, R. E. (2012). The Brain Fix: What's the Matter With Your Gray Matter. Deerfield Beach, FL: Health Communications.
Contiová, D. (2012). Ženy, které příliš kouří … Jak se zbavit závislosti na cigaretě, být svobodná a nepřibrat. Praha: Euromedia Group, k. s. – Ikar.
Couch, R. D. et al. (2015). Alcohol induced alterations to the human fecal. VOC metabolomePLoS One, 10 (3) (2015), p. e0119362.
Center for Science in the Public Interest (2011). Crackdown urged on supplements marketed as opioid withdrawal aids: CSPI investigation shows manufacturers can’t support claims.Cspinet [online]. [cit. 2020-10-07]Dostupné z: https://cspinet.org/news/crackdown-urged-supplements-marketed-opioid-withdrawal-aids-20171208.
Curd, P. Ohlmann, K., & Bush, H. (2013). Effectiveness of a voluntary nutrition education workshop in a state prison. J Correct Health Care. 2013 Apr;19(2):144-50. doi: 10.1177/1078345812474645. Epub 2013 Mar 12. PMID: 23481519.
Čablová, L., Geyerová, P., & Vacek J. (2015). Nutriční návyky a změny ve skladbě výživy u pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích ČR: Pilotní studie. Adiktologie. 2015, 15(3), 204-214.
Čablová, L., Veselá, H., & Harsa, P. (2016). Nadměrný příjem jednoduchých cukrů a závislost na alkoholu u žen v institucionální léčbě závislostí – pilotní studie. Česká a slovenská psychiatrie. 2016;112(1): 15 -23.
65Dallongeville, J. (1998). The cigarette smoking is associated with unhealthy patterns of nutriet intake: a meta-analysis. J. Nutr., 128(9), p. 1450-1457.
Dingwall, K. M. et al (2015). Hypomagnesaemia and its potential impact on thiamine utilisation in patients with alcohol misuse at the Alice Springs Hospital. Drug Alcohol Rev, 34 (3) (2015), pp. 323-328.
Duailibi, M. S, Cordeiro , Q., Brietzke, E., Ribeiro, M., LaRowe, S., Berk, M., & Trevizol, A. P. (2017). N-acetylcysteine in the treatment of craving in substance use disorders: Systematic review and meta-analysis. Am J Addict. 2017 Oct;26(7):660-666. doi: 10.1111/ajad.12620. Epub 2017 Sep 12.PMID: 28898494 Review.
Ersche, K. D. et al (2013). The skinny on cocaine: insights into eating behavior and body weight in cocaine-dependent men. Appetite, 71 (2013), pp. 75-80.
Emerson, M., Dubois, C., Hatcher, A., et al. (2006). Psychiatric nutrition therapy: a resource guide for dietetics professionals practicing in behavioral health care. Dietetics in Developmental and Psychiatric Disorders Practice Group of the American Dietetic Association. http://www3.nd.edu/~jkaiser/PsychPapers/Psychiatric Nutrition Therapy 08.31.06.pdf. 2006.
Escott-Stump, S. (2008). Nutrition and Diagnosis-Related Care. 6th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins.
Flegal, K. M, Troiano, R. P., Pamuk, E. R. et al. (1995). The influence of smoking cessation on the prevalence of overweight in the United States. N Engl J Med 1995; 333: 1165– 1170.
Fortuna, J. F. (2011). Sweet preference, sugar addiction and the familial history of alcohol dependence: shared neural pathways and genes. J Psychoact Drugs, 42 (2) (2011), pp. 147-151.
Gorky J., & Schwaber J. (2016). The role of the gut-brain axis in alcohol use disorders. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 65 (2016), pp. 234-241ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar.
Halsted, C. H. (2013). B-Vitamin dependent methionine metabolism and alcoholic liver disease. Clin Chem Lab Med, 51 (3) (2013), pp. 457-465.
Haluzík, M. (2002). Poruchy výživy a leptin. Praha: Grada Publishing.
Hampl, J. S., & Betts, N. M. (1999). Cigarette use during adolescence: effects on nutritional status. Nutr. Rev.1999, 57(7), p. 215-221.
Challem, J. (2014). Addiction & Nutrition.(includes abstract), Better Nutrition, Jun2014; 76(6): 44-48. (4p) (Article - pictorial)
Chiolero A, Jacot‑ Sadowski I, Faeh D et al.(2007). Association of cigarettes smoked daily with obesity in a general adult population. Obesity (Silver Spring) 2007; 15: 1311– 1318.
Chiolero A, Faeh D, Paccaud F et al. (2008). Consequences of smoking for body weight, body fat distribution, and insulin resistance. Am J Clin Nutr 2008; 87: 801– 809.
Jeřábková, Z. (2013). Poruchy příjmu potravy v kontextu adiktologie. Doktorweb.cz [online]. [cit. 2020-10-07]. Dostupné z: http://www.doktorweb.cz/poruchy-prijmu-potravy-v-kontextu-adiktologie/.
Jeynes, K. D., & Gibson E. L. (2017). The importance of nutrition in aiding recovery from substance use disorders: a review. Drug Alcohol Depend. 2017;179:229-239.
Kachlík, P., Kubíniová, M., Matějová, H., & Šimůnek, J. (2002). Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany. Adiktologie 2(1), 10-21.
Kalina, K. a kol. (2015) Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.
Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada Publishing.
Kasper, H. (2015). Výživa v medicíně a dietetika. Překlad 11. vydání. Praha: Grada Publishing.
Kiraly, D. D. et al (2016). Alterations of the host microbiome affect behavioral responses to cocaine. Sci. Rep, 6, p. 35455.
Klesges, R. C., Meyers, A., Klesges, L. M. et al. (1989). Smoking, body weight, and their effects on smoking behavior: a comprehensive review of literature. Psychol Bull 1989; 106: 204– 230.
Koçak, N. D., Eren, A., Boğa, S., et al. (2015). Relapse Rate and Factors Related to Relapse in a 1-Year Follow-Up of Subjects Participating in a Smoking Cessation Program. Respir Care. 2015 Aug 18; pii: respcare.03883.
Kopczynska, E. et al (2004). The concentrations of homocysteine, folic acid and vitamin B12 in alcohol dependent male patients. Psychiatr Pol, 38 (5) (2004), pp. 947-956
Konečná, M., & Čábelová, L. (2013). Stravovací zvyklosti a změny ve výživě u klientů ve vybraných kontaktních centrech. Adiktologie. 2013, 13(3-4), 193-200.
Kopecká, K. (2016). Nutriční návyky pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova.
Koukolík. F. (2020). Konopí. Medical tribune.
Králíková, E. (2013). Závislost na tabáku: epidemiologie, prevence, léčba. Břeclav: Adamira.
Králíková, E. et al (2015). Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Vnitř. Lék; 2015; 61(5, Suppl 1): 1S4 – 1S15.
Králíková, E. (2015). Diagnóza F17: závislost na tabáku. Praha: Mladá Fronta a. s.
Krug, I., Treasure, J., Karwautz, A., Nacmias, B., Penelo, E., Ricca, V. & Wagner, G. (2008). Present and lifetime comorbidity of tobacco, alkohol and grug use in eating disorders:A European multicenter study. Drug and Alcohol Dependence, 97(1) 169-179, doi:10.1016/j.drugalcdep.2008.04.015.
Landa, L., & Juřica, J. (2020). Léčebné konopí v současné medicínské praxi. Praha: Grada Publishing.
Leclercq, S. et al. (2012). Role of intestinal permeability and inflammation in the biological and behavioral control of alcohol-dependent subjects.Brain Behav Immun, 26 (6), pp. 911-918ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar.
Lieber, C. S. (2003). Relationships between nutrition, alcohol use, and liver disease. Alcohol Res Health. 2003;27(3):220-231.
Martin, P. R., Singleton, C. K., & Hiller-Sturmhofel S. (2003). The role of thiamine deficiency in alcoholic brain disease.Alcohol Res Health, 27 (2) (2003), pp. 134-142.
Mattoo, S. K., Chakraborty, K., Basu, D., Ghosh, A., Vijaya Kumar, K. G, & Kulhara, P. (2011). Prevalence and correlates of metabolic syndrome in alcohol and opioid dependent inpatients. Indian J Med Res. 2011;134:341-348.
Matoulek, M. (2019). Manuál praktické obezitologie nejen pro praktické lékaře. 2. rozšířené vydání. Praha: Nakladatelství odborné literatury.
Matoulek, M. (2020). Manuál úspěšného hubnutí. Praha: Nakladatelství odborné literatury.
Mcclernon, J. F. (2007). The effects of foods, beverages, and other factors on cigarette palatability. Nicotine Tob. Res. 2007, 9(4), p. 505-510.
McDonald E., & Laurent J. (2019). Hedonic eating behaviors and food preferences associated with medication-assisted treatment for opioid use disorder. J Opioid Manag: 15(6):487-494.
McIlwraith, F., Betts, K. S., Jenkinson, R., Hickey, S., Burns, L. & Alati, R. (2014). Is low BMI Associated with Specific Drug Use Among Injecting Drug Users?, Substance Use & Misuse, 49:4, 374-382, DOI: 10.3109/10826084.2013.841246. Dostupné z: http://www.tandfonline.com
Mehta, K., Busbridge, M., Renshaw, D., Evans R. W., Farnaud, S., & Patel, V.B. (2016). Characterization of hepcidin response to holotransferrin in novel recombinant TfR1 HepG2 cells. Blood Cells. Mol Dis. 2016 Oct; 61:37-45.
Minařík, J. (2003). Opioidy a opiáty. In K. Kalina & J. Radimecký (Eds.), Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Úřad vlády ČR.
Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing.
Miovský, M. (2008). Konopí a konopné drogy. Praha: Grada Publishing.
Mohs, M. E.,Watson, R. R., & Leonard-Green, T. (1990). Nutritional effect of marihuana, heroin, cocaine, and nicotine. J. Am. Diet Assoc., 90(9):1274-1277.
Moore, K. et al (2016). Hands-on nutrition and culinary intervention within a substance use disorder residential treatment facility. J Acad Nutr Diet, 116 (9) (2016): A20.
Mutlu, E. A. et al. (2012). Colonic microbiome is altered in alcoholism Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol, 302 (9) (2012), pp. G966-G978.
Nabipour, S., Ayu Said, M., & Hussain Habil, M. (2014) Burden and nutritional deficiencies in opiate addiction — systematic review article. Iran J Public Health. 2014;43(8):1022-1032.
Neale, J., Nettleton, S., Pickering, L., & Fischer, J. (2012) Eating patterns amongst heroin users: a qualitative study with implications for nutritional interventions. Addiction, 107(3), pp. 635-641.
Nebhinani, N., Gupta, S., Mattoo, S. K., & Basu, D. (2013). Prevalence of the metabolic syndrome in substance-dependent men. German J Psychiatry. 2013;16(2):61-67.
Nešpor, K., & Herle P. (2019). Adiktologie pro praktické lékaře. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
Ning, T. et al (2017). Gut microbiota analysis in rats with methamphetamine-induced conditioned place preference. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5575146/.
Papežová, H. (2018). Anorexie, Bulimie a psychogenní přejídání. Interdisciplinární a transdiagnostický pohled. Praha: Mladá Fronta.
Papežová, H. (2010). Spektrum poruch příjmu potravy. Interdisciplinární přístup. Praha: Grada Publishing.
Pronsky, Z. M., Crowe, J. P., Young, V. S. L., Elbe, D., Epstein, S., & Roberts, W. (2008). Food Medication Interactions. 15th ed. Birchrunville PA: Food-Medication Interactions.
Quintero-Platt, G., González-Reimers, E., Martín-González, M. C., Carlos Jorge-Ripper, Rubén Hernández-Luis, Pedro Abreu-González, Melchor Rodríguez-Gaspar, Francisco Santolaria-Fernández, (2015). Vitamin D, Vascular Calcification and Mortality among Alcoholics, Alcohol and Alcoholism, Volume 50, Issue 1, January/February, Pages 18–23.
Raboch, J. et al. (2019). Duševní zdraví a životní styl. Psychiatrie životním stylem. Praha: Mladá fronta.
Ross, L. J, Wilson, M., Banks, M., Rezannah, F., & Daglish, M. (2012). Prevalence of malnutrition and nutritional risk factors in patients undergoing alcohol and drug treatment. Nutrition. 2012;28(7-8):738-743.
Root, T. L., Pinheiro, A., Thorton, L., Strober, M., Fernandez-Aranda, F., Brandt, H.,… &Bulik, C. M. (2010). Substance use disorders in women with anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 43(1). 14-21.doi:10.1002/eat.20670.
Saeland, M., Haugen, M., Eriksen, F. L. et al. (2011). High sugar consumption and poor nutrient intake among drug addicts in Oslo, Norway. Br J Nutr. 2011;105(4): 618-624.
Salz, A. (2014). Substance abuse and Nutrition. TRITION. Today's Dietitian, 12/1/2014; 16(12): 44-49. (6p) (Journal Article - CEU, exam questions, pictorial).
Sathyanarayana Rao, T. S., Asha, M. R., Ramesh, B. N., & Jagannatha Rao, K. S. (2008). Understanding nutrition, depression, and mental illnesses. Indian J Psychiatry. 2008; 50(2):77-82.
Shetty, V., Mooney, L. J., Zigler, C. M., Belin, T. R., Murphy, D., Rawson, R. (2010). The relationship between methamphetamine use and increased dental disease. J Am Dent Assoc. 2010;141(3):307-318.
Soria-Gómez, E., Bellocchio, L., Reguero, L., et al (2014). The endocannabinoid system controls food intake via olfactory processes. Nat Neurosci. 2014;17(3):407-415.
Společnost pro výživu (SPV). (2012). Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Retrieved from: http://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/.
Sucharda, P. (2010). Kouření a obezita. [cit. 2121-01-28]. Dostupný z www.prolekare.cz, Vnitř. Lék; 56(10):1053-1057.
Sukop, P. H. et al (2016). Wernicke's encephalopathy in crack-cocaine addiction. Med. Hypotheses, 89, pp. 68-71.
Sun, L., Li, H. -M., Seufferheld, M. J., Walters, K.R. Jr., Margam, V. M., et al. (2011). Systems-Scale Analysis Reveals Pathways Involved in Cellular Response to Methamphetamine. PLoS ONE 6(4): e18215. doi:10.1371/journal.pone.0018215.
Sung, H. et al (2016). Microbiota-based treatments in alcoholic liver disease.World J Gastroenterol, 22 (29) (2016), pp. 6673-6682.
Svačina, Š., Müllerová, D., & Bretšnaidrová, A. (2013). Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha: Triton.
Swarna Nantha, Y. (2014). Addiction to sugar and its link to health morbidity: a primer for newer primary care and public health initiatives in Malaysia. J Prim Care Community Health 2014; Epub ahead of print, doi: 10.1177/2150131914536988.
Szczepaniak, A., Fichna, J., & Zielińska, M. (2020). Opioids in cancer development, progression and metastasis: focus on colorectal cancer. Curr Treat Options Oncol. 21(1):6.
Szydlowski, S. J., & Amato, P. P. (2017). Nutrition in Addiction Treatment, Traditional Medicine & Clinical Neuropathy, DOI: 10.4172/2573-4555.1000218.
Thorsell, A., & Mathé, A. A. (2017). Neuropeptide Y in Alcohol Addiction and Affective Disorders. Front. Endocrinol. 8:178. doi: 10.3389/fendo.2017.00178. Dostupné z: http:// /www.frontiersin.org.
Tuka, V. (2019). Preventivní kardiologie pro praxi. Praha: Nakladatelství odborné literatury.
Threlkel, D. E. (2010). Nutritional attitudes of the metamphetamine addicted. Sacramento: California state university. Retrieved 5, June 2012 from http://csusdspace.calstate.edu/bitstream/handle/10211.9/937/Final%20PDF.pdf?sequence =1.
Uribarri, J.., Woodruff, S., Goodman, S., Cai, W., Chen, X., Pyzik, R., Yong, A., Striker, GE., & Vlassara, H. (2010). Advanced glycation end products in foods and a practical guide to their reduction in the diet. American Dietetic Association. Published by Elsevier Inc.
Verna, E. C., Schluger A., & Brown R. S. Jr. (2019). Opioid epidemic and liver disease. JHEP Rep. 2019;1(3):240-255.
Verzal, F. (1995). Nutrition as a factor against addiction. Am. J. Clin. Nutr., 3(5):363-374..
Watson, R. R., Preedy, & R. V., Zibadi, S. (2013). Alkohol, nutrition, and health consequences.New York:Humana Press.
Wiss , D. A., Schellenberger, M., Prelip, M. L. (2018). Registered dietitian nutritionists in substance use disorder treatment centers. J Acad Nutr Diet. 2018;118(12):2217-2221.
Wiss, D. A., Schellenberger, M., Prelip, M. L. (2019). Rapid Assessment of Nutrition Services in Los Angeles Substance Use Disorder Treatment Centers, Journal of Community Health. 44:88–94.
Wiss, D. A. (2019). A biopsychosocial overview of the opioid crisis: considering nutrition and gastrointestinal health. Front Public Health.7:193.
Wiss, D. A, (2019). Chapter 2- the role of nutrition in addiction recovery: what we know and what we don't. Assess Treat Addict. 21-42.
Yeh, H. C., Duncan, B. B., Schmidt, M. I. et al (2010). Smoking, smoking cessation, and risk for type 2 diabetes mellitus: a cohort study. Ann Intern Med 2010; 152: 10– 17.
Závodná, V. (2006). Pedagogika v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta.
Zlatohlávek, L. a kol. (2019). Klinická dietologie a výživa. 2. rozšířené vydání. Praha: Current Media.
ZVOLSKÁ, K. (2013) Kardiovaskulární onemocnění a kouření [Cardiovascular disease and smoking]. Praha, 2013. 110 stran, 2 přílohy. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, III. Interní klinika. Školitel: Králíková, Eva.
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je vliv výživy na léčbu látkových závislostí a prevenci relapsu. Cílem práce je zpracovat ucelený přehled tématiky vlivu výživy na léčbu látkových závislostí a prevenci relapsu. První část práce se věnuje vlivu výživy na jednotlivé typy závislostí (stimulancia, tlumivé látky, halucinogeny, nikotin). Další část práce ukazuje na možnosti využití nutriční terapie v adiktologických službách (výživová doporučení, edukace, skupinová a individuální terapie) a také psychologickým a behaviorálním aspektům stravování. Výstupem pro praxi bude brožurka pro pacienty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the bachelor thesis is the influence of nutrition on the treatment of substance dependence and relapse prevention. The aim of the work is to prepare a comprehensive overview of the impact of nutrition on the treatment of substance abuse and relapse prevention. The first part deals with the effect of nutrition on various types of addiction (stimulants, buffers, hallucinogens, nicotine). Another part of the work shows the possibilities of using nutritional therapy in addictology services (nutritional recommendations, education, group and individual therapy) as well as psychological and behavioral aspects of diet. The output for the practice will be a brochure for patients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK