Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
REST API pro SAP Business One a jeho využití v praxi
Název práce v češtině: REST API pro SAP Business One a jeho využití v praxi
Název v anglickém jazyce: REST API for SAP Business One in practice
Klíčová slova: REST API|SAP Business One|webová aplikace|Packeta|Ceska Posta|Flask|Django
Klíčová slova anglicky: REST API|SAP Business One|web application|Packeta|Ceska Posta|Flask|Django
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2020
Datum zadání: 29.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2020
Datum a čas obhajoby: 02.07.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2021
Oponenti: Mgr. Ing. Robert Husák
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vzhledem k velice pomalé odezvě a zastaralosti grafické aplikace SAP Business One není možné efektivně a automatizovaně pracovat s poskytovanými daty.

Cílem práce je navržení a implementace programátorsky příjemného REST API pro SAP Business One, které je v praxi možné využít například při implementaci internetového obchodu či jiných aplikací pracující s daty o produktech a objednávkách. Základem řešení bude REST API pro zápis a získávání dat z tabulek SAP. To bude rozděleno do dvou celků - (1) hlavní aplikace komunikující s databází a (2) middleware aplikace, se kterou komunikuje uživatel. Pro názornou prezentaci funkčnosti API bude vytvořena i uživatelská aplikace pro obsluhu skladu, pomocí níž bude možné rychle a jednoduše získávat přehled o expedovaných zásilkách a aktualizovat jejich stav u smluvních přepravců. Vzhledem k tomu, že různé instance SAP se velmi liší, není vyžadováno, aby implementované API fungovalo se všemi instancemi SAP.
Seznam odborné literatury
[1] SAP Business One: https://www.sap.com/products/business-one.html
[2] REST API: https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
[3] Python: https://www.python.org/
[4] Docker: https://www.docker.com/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK