Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Názory sester v intenzivní péči na současný systém vzdělávání sester
Název práce v češtině: Názory sester v intenzivní péči na současný systém vzdělávání sester
Název v anglickém jazyce: Opinions of Nurses in Intensive Care Units on the Currant Education of Nurses
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Hlaváčová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2007
Datum zadání: 18.06.2007
Datum a čas obhajoby: 28.05.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01223)
Oponenti: Dana Jurásková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK