Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pastorace prostitutek a prostitutů
Název práce v češtině: Pastorace prostitutek a prostitutů
Název v anglickém jazyce: Pastoral care for male and female prostitutes
Klíčová slova: Pastorace, prostituce, prostitut, prostitutka, potřeby, spiritualita, církev, sociální práce, stigma, Bible
Klíčová slova anglicky: Pastoral care, prostitution, prostitute, needs, spirituality, church, social work, stigma, Bible
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2020
Datum zadání: 27.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.10.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: Mgr. Pavel Keřkovský, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá pastorací lidí, kteří vykonávají
prostituci. Ve výzkumných rozhovorech, jakožto hlavním použitém
nástroji výzkumu, je cílem pochopit bio-psycho-socio-spirituální potřeby
těchto lidí. Cílem této práce je zjistit, jestli spirituální péče je něčím, co
by tuto skupinu mohlo obohatit a saturovat. V teoretické části se
zabývám prostitutkami a prostituty v Bibli, jak jsou vykresleni a jaký zde
mají význam. Dalším předmětem zkoumání je otázka stigmatu v
souvislosti s lidmi, kteří vykonávají prostituci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the pastoral care of people who engage
in prostitution. In research interviews, which is the main tool of the
research, the aim is to understand bio-psycho-socio-spiritual needs of
these people. The objective of this work is to find out whether spiritual
care is something that could enrich and saturate this group. In the
theoretical part, I deal with the concept of prostitutes in the Bible, how
they are depicted and what is their meaning there. Another topic of this
work is the discussion on the issue of stigma in connection with people
who engage in prostitution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK