Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Medicinal Plants Used in the Treatment of Cardiovascular Disorders in the Czech Republic – Overview and Consumption Analysis in Years 2015 – 2019
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Medicinal Plants Used in the Treatment of Cardiovascular Disorders in the Czech Republic – Overview and Consumption Analysis in Years 2015 – 2019
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2020
Datum zadání: 27.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.10.2020
Datum a čas obhajoby: 22.12.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.12.2020
Oponenti: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK