Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Warrant aneb „opce pro drobné investory“
Název práce v češtině: Warrant aneb „opce pro drobné investory“
Název v anglickém jazyce: Warrant as an option for retail investors
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2005
Datum zadání: 05.09.2005
Datum a čas obhajoby: 05.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2006
Oponenti: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK