Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vplyv nanočastíc na funkčné a regeneračné vlastnosti mezenchymálnych kmeňových buniek
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vplyv nanočastíc na funkčné a regeneračné vlastnosti mezenchymálnych kmeňových buniek
Název práce v češtině: Vliv nanočástic na funkční a regenerační vlastnosti mesenchymálních kmenových buněk
Název v anglickém jazyce: The effect of nanoparticles on functional and regenerative properties of mesenchymal stem cells
Klíčová slova: cytokíny, imunoregulácia, mezenchymálne kmeňové bunky, nanočastice oxidu meďnatého, nanočastice oxidu titaničitého, nanočastice striebra,regenerácia
Klíčová slova anglicky: copper oxide nanoparticles, cytokines, immunoregulation, mesenchymal stem cells, regeneration, silver nanoparticles, titanium dioxide nanoparticles
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2020
Datum zadání: 26.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:22.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2022
Oponenti: Mgr. Valéria Grobárová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Nanomateriály jsou stále častěji využívané v mnoha oblastech lidského života, včetně průmyslových výrobků, kosmetických přípravků, léčiv, elektronice, nebo v textilných materiálech. Lidský organismus je tedy v pravidelném kontaktu s různými druhy nanočástic, jejichž vliv na fyziologické funkce buněk a na lidské zdraví není v mnoha případech objasněn. Díky malým rozměrům mohou nanočástice pronikat přes buněčné membrány a přímo ovlivňovat funkci organel, včetně buněčného jádra. Dopad jejich působení může být zvláště závažný pro kmenové buňky, které hrají klíčovou roli při vývoji organismu, buněčné diferenciaci i při hojení ran.
Hlavním cílem diplomové práce je studovat vliv vybraných typů nanočástic na funkční vlastnosti myších mesenchymálních kmenových buněk. Práce je rozdělena do dvou částí. V in vitro experimentech bude sledována metabolická aktivita kmenových buněk, produkce cytokinů a růstových faktorů, exprese genů kodujících imunoregulační molekuly a imunoregulační vlastnosti kmenových buněk po ovlivnění nanočásticemi. V in vivo studii bude využit myší model poranění kůže, v němž budou hodnoceny regenerační schopnosti exogenních mesenchymálních kmenových buněk aplikovaných společně s nanočásticemi. Součástí analýz bude stanovení exprese prozánětlivých a protizánětlivých molekul.
Diplomová práce by měla přispět k pochopení mechanismů vlivu nanočástic na procesy hojení ran zprostředkované mesenchymálními kmenovými buňkami.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK