Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium potenciálu slepičích anti-peptidových protilátek jako prostředku profylaxe virových infekcí
Název práce v češtině: Studium potenciálu slepičích anti-peptidových protilátek jako prostředku profylaxe virových infekcí
Název v anglickém jazyce: Study the potential of chicken anti-peptide antibodies as means of viral infection prophylaxis
Klíčová slova: slepičí protilátky, SARS-CoV-2, povrchový S protein, pasivní imunizace, ELISA
Klíčová slova anglicky: chicken antibodies, SARS-CoV-2, S protein, passive immunization, ELISA
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2020
Datum zadání: 05.01.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 28.07.2021
Oponenti: Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Příprava a testování vaječných protilatek proti virovým antigenům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK