Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Optimalizácia extrakcie neonikotinoidov s využitím nanovlákien v systéme sekvenčnej injekčnej analýzy
Název práce v jazyce práce (slovenština): Optimalizácia extrakcie neonikotinoidov s využitím nanovlákien v systéme sekvenčnej injekčnej analýzy
Název práce v češtině: Optimalizace extrakce neonikotinoidů s využitím nanovláken v systému sekvenční injekční analýzy
Název v anglickém jazyce: Optimization of neonicotinoids extraction using nanofibers in sequential injection analysis systém
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2020
Datum zadání: 26.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.10.2020
Datum a čas obhajoby: 15.01.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2021
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. Flow Injection Tutorial - http://www.flowinjectiontutorial.com
2. S.D. Kolev, I.D. McKelvie (Eds.), Advances in flow injection analysis and related techniques, first ed., Elsevier, Amsterdam, 2008.
3. Databáze Web of Science
4. Databáze Science Direct
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK