Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace 3D měření v klinické praxi
Název práce v češtině: Aplikace 3D měření v klinické praxi
Název v anglickém jazyce: Application of the 3D measurement in the clinical practice
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Guřan
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2007
Datum zadání: 11.05.2007
Datum a čas obhajoby: 22.06.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01227)
Oponenti: doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK