Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv večerní expozice modrému světlu na kvalitu spánku
Název práce v češtině: Vliv večerní expozice modrému světlu na kvalitu spánku
Název v anglickém jazyce: The effect of evening exposure to blue light on sleep quality
Klíčová slova: Modré světlo, spánek, brýle blokující modré světlo, melatonin
Klíčová slova anglicky: Blue light, sleep, blue light blocking glasses, melatonin
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2020
Datum zadání: 24.10.2020
Datum a čas obhajoby: 31.08.2021 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2021
Oponenti: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK