Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elisabeth: komparativní srovnání dvou inscenačních verzí jednoho muzikálu
Název práce v češtině: Elisabeth: komparativní srovnání dvou inscenačních verzí jednoho muzikálu
Název v anglickém jazyce: Elisabeth: a comparison of two stagings of one musical
Klíčová slova: Elisabeth|Divadlo na Vídeňce|Divadlo Josefa Kajetána Tyla|Lumír Olšovský|Harry Kupfer|Michael Kunze|Sylvester Levay|muzikál
Klíčová slova anglicky: Elisabeth|Theater an der Wien|The JK Tyl Theatre|Lumír Olšovský|Harry Kupfer|Michael Kunze|Sylvester Levay|musical
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Christov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2020
Datum zadání: 23.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.02.2021
Datum a čas obhajoby: 06.09.2021 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Patrik Fridrichovský
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se primárně zaměřuje na muzikál Elisabeth, který tvůrčí dvojice Michael Kunze & Sylvester Levay založila na životním příběhu rakouské císařovny Sisi. Práce se zabývá analýzou scénické inscenační verze obnovené premiéry původního provedení muzikálu z Divadla na Vídeňce (2003; záznam z roku 2005)). Rakouské nastudování komparativně srovnává s českou premiérou muzikálu v Divadle J. K. Tyla v Plzni (2019). Produkci upravenou v konvenčním stylu světové premiéry tak staví proti českému zpracování, které bylo vytvořeno pod volnou licencí. Vzhledem k životopisné povaze muzikálu se práce z části věnuje i některým historickým reáliím ze života titulní postavy Elisabeth Bavorské.
Seznam odborné literatury
Recenze:Root, Martina. Elisabeth jako emancipovaná žena vzdorující císařským konvencím. Plzeňské divadlo uvedlo první českou verzi slavného muzikálu [online]. [cit. 19. 10. 2020]. URL: .
Herman, Josef. Kritické teze Josefa Hermana (2020/2) Elisabeth [online]. [cit. 19. 10. 2020]. URL: .
Zálešáková, Tereza. Všichni tančí se smrtí, ale nikdo jako Elisabeth [online]. [cit. 19. 10. 2020]. URL: .
Ulagová, Andrea. Recenze: Muzikál Elisabeth v Plzni. Císařem premiéry se stal Režný [online]. [cit. 19. 10. 2020]. URL: .
Sladký, Vítězslav. Muzikál Elisabeth: Tanec Sisi se Smrtí zvedá Plzeňany ze židlí [online]. [cit. 19. 10. 2020]. URL: .
Monografická publikace:Größingová, Sigrid-Maria. Sisi: Moderní žena. Praha: Ikar (ČR), 2009, 200 s.
periodika:
Bártová, Monika. Drama-muzikál Michaela Kunzeho (Několik poznámek k novému evropskému žánru). Disk (časopis pro studium dramatického umění) 11. 3. 2005, s. 108–115.
DVD záznam:Offen, Sven. Elisabeth - Das Musical - Live aus dem Theater an der Wien [DVD]. Vídeň: MG Sound (HitSquad Records), 2005 [cit. 19. 10. 2020].
Inscenace:Elisabeth. Theater an der Wien, prem. 3. 9. 1992, režie Harry Kupfer.
Elisabeth. Theater an der Wien, prem. 1. 10. 2003, režie Harry Kupfer.
Elisabeth. Divadlo J. K. Tyla v Plzni, prem. 30. 11. 2019, režie Lumír Olšovský.
Program inscenace:Bár, Pavel. Elisabeth (program inscenace). Plzeň: Divadlo J. K. Tyla v Plzni, 2019, 26 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK