Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přechodové rituály v čínském starověku
Název práce v češtině: Přechodové rituály v čínském starověku
Název v anglickém jazyce: Rites of passage in Early China
Klíčová slova: Čína|starověk|rituály|přechodové rituály|iniciace|svatba|Yili|Zuozhuan|Liji|Arnold van Gennep
Klíčová slova anglicky: China|Antiquity|Rites|Rites of passage|Initiation|Wedding|Yili|Zuozhuan|Liji|Arnold van Gennep
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2020
Datum zadání: 27.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.02.2021
Datum a čas obhajoby: 06.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalantka se bude věnovat problematice přechodových rituálů (iniciační obřady přijímání mezi dospělé členy rodu, svatby, pohřby) ve starověké Číně, a to především na základě kroniky Zuozhuan s přihlédnutím k některým dalším textům normativního charakteru, v nichž je tato problematika pojednána. Za tímto účelem vyjde ze základní charakteristiky přechodových rituálů, tak jak byly definovány Arnoldem van Gennepem v jeho zakládající práci na pojednávané téma, a na základě uvedených písemných pramenů, stejně jako sekundární literatury se pokusí určit, do jaké míry se celková struktura přechodových rituálů ve starověké Číně shoduje s jednotlivými fázemi stanovenými Arnoldem van Gennepem;nad případnými odchylkami se pokusí zamyslet a vysvětlit je v širším kontextu společenské funkce rituálu ve starověké Číně. Kromě prozkoumání vnitřní struktury přechodových rituálů, které bude založeno především na idealizovaných popisech v normativních ritualistických spisech, zohlední na základě záznamů v kronice Zuozhuan roli přechodových rituálů – s položením důrazu na jeden z výše uvedených typů – v utváření a strukturování společenských a politických vztahů, stejně jako z toho vyplývající účelovou manipulaci s nimi.
Seznam odborné literatury
Prameny
Yili

Couvreur, Séraphin (1916). I-li, Cérémonial. Imprimerie de la Mission Catholique.
Steele, John C. (1917). I-li: or Book of Etiquette and Ceremonial. London: Probsthain.
Zuozhuan

Durrant, Stephen W. a Li Wai-yee a David Schaberg (2016). Zuo Tradition: Commentary on the Spring and Autumn Annals. Seattle – London: University of Washington Press.
Legge, James (2000). The Chinese Classics in Five Volumes. Vol. 5. The Ch’un ts‘ew with the Tso chuen. Taipei: SMC Publishing.
Yang Bojun (2016). Chunqiu Zuozhuan zhu. Beijing: Zhonghua shuju.

Literatura
Falkenhausen, Lothar von (2006). Chinese Society in the Age of Confucius (1000–250 BC): the Archaeological Evidence. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology.
Gennep, Arnold van (1997). Přechodové rituály. Praha: Mytologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK