Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uzavírání adhezních smluv podnikatelem
Název práce v češtině: Uzavírání adhezních smluv podnikatelem
Název v anglickém jazyce: Boilerplate contracts made by an entrepreneur
Klíčová slova: Adhezní smlouvy, slabší smluvní strana, nepřiměřená smluvní ujednání
Klíčová slova anglicky: Contracts of adhesion, weaker contractual party, unfair contract terms
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 18.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2021
Datum a čas obhajoby: 23.09.2021 12:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 210, 210
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:09.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2021
Oponenti: JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK