Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv hypoxie na embryonální vývoj myokardu a koronárního řečiště
Název práce v češtině: Vliv hypoxie na embryonální vývoj myokardu a koronárního
řečiště
Název v anglickém jazyce: Effect of hypoxia on embryonic development of the heart and coronary circulation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomický ústav 1. LF UK (11-00110)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.03.2007
Datum zadání: 12.03.2007
Datum a čas obhajoby: 29.06.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2007
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01228)
Oponenti: prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK