Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Archetyp v pohádkách a výtvarném umění
Název práce v češtině: Archetyp v pohádkách a výtvarném umění
Název v anglickém jazyce: Archetype in fairy tales and fine arts
Klíčová slova: archetyp, pohádka, Symbolismus, Secese, výtvarná výchova
Klíčová slova anglicky: archetype, fairy tale, Symbolism, Art Nouveau, Art Education
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2020
Datum zadání: 21.10.2020
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V teoretické části práce na vybraných příkladech pohádek a uměleckých děl (nejméně jeden příklad) vysvětlete s oporou v odborné literatuře (zejména primární prameny) pojem archetyp a k němu se vztahující klíčové pojmy analytické psychologie. Pokuste se formulovat a kriticky reflektovat vliv tohoto myšlenkového proudu na teorii a didaktiku výtvarné výchovy. Vyjděte z poznatků získaných v teoretické části práce a navrhněte didaktickou řadu pro vybranou cílovou skupinu. Do výtvarné části práce připravte ucelený soubor autorských textů a obrazů (např. sešit, autorská kniha, cyklus kreseb/maleb, apod.).
Seznam odborné literatury
HNÍK, O.: Didaktika literatury: výzvy oboru. Od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Praha: Karolinum, 2014. 179 s. ISBN 978-80-246-2626-0.
C. G. Jung: Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí, Nadační fond Holar, 2018, ISBN 978-80-906731-5-1
C. G. Jung: Výbor z díla II. Člověk a kultura, Brno, 2012, ISBN 978-80-87171-34-9
FRANZ, M. - L. von.: Psychologický výklad pohádek: smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie. Portál, Praha 2008
PROPP, V., J.: Morfologie pohádky a jiné studie, Nakladatelství H and H, 1999, ISBN 978-80-7319-085-9
TETIVA, V.: České umění XX. století. 1. díl. Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměna krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2004, ISBN 80-85857-67-7
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK