Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Občan a verejný priestor ako vzájomný vzťah: Prečo o ňom učiť?
Název práce v jazyce práce (slovenština): Občan a verejný priestor ako vzájomný vzťah: Prečo o ňom učiť?
Název práce v češtině: Občan a veřejný prostor jako vzájemný vztah: Proč o něm učit?
Název v anglickém jazyce: Citizen and public space as a mutual relationship: Why to teach about it?
Klíčová slova: veřejný prostor, občan, město, občanská výchova
Klíčová slova anglicky: public space, citizen, city, civic education
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2020
Datum zadání: 21.10.2020
Datum a čas obhajoby: 13.09.2021 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práca sa zaoberá problematikou verejného priestoru. Skúma ho z pohľadu potrieb výuky predmetu občianskej výchovy na stredných školách. Vytvára teoretický materiál pre učiteľov občianskej výchovy, zhrňujúci vymedzenie základných pojmov a trendov v tejto oblasti. Práca odpovedá na otázky, čo by malo byť obsahom učiva o verejnom priestore a prečo má význam o tom učiť. Zároveň ponúka postup, ako občan môže participovať na vytváraniu verejných priestorov. Cieľom práce je spracovanie problematiky verejných priestorov z pohľadu učiteľa občianskej výchovy.
Seznam odborné literatury
BERNEY, Rachel. Pedagogical Urbanism: Creating Citizen Space in Bogota, Colombia. Planning Theory, (2011). 16-34. [cit. 16 Aug 2020]. Dostupne z: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1473095210386069

BOGDANOVIČ, Bogdan. Mesto a démoni. Ivan Štefánik, 2002, ISBN 80- 868189- 5- 3.

GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-230-2080-6.

GLAESER, Edward. Triumf mesta: nás najväčší vynález. Bratislava: Premedia, 2019. ISBN 978- 80- 8159- 773- 2.

HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské veřejnosti. Praha: Filolosofia. 2000.

HOU, Jeffrey. Beyond Zuccotti Park: Making the Public. Places Journal, September 2012. [vit. 16 Aug 2020]. Dostupne z: https://doi.org/10.22269/120924.

KRATOCHVÍL, Petr. Městský veřejný prostor. Praha: Zlatý řez, 2015. ISBN 978-80-88033-00-4.

MARCELLI, Miroslav. Filozofi v meste: v meste - kde inde?, mestu - komu inému?, s láskou i odporom - ako inak?. Bratislava: Kalligram, 2008. ISBN 978-80-8101-013-2.

MIKOVÁ, Karolína, PAULÍKOVÁ, Martina, PAULINOVÁ, Zora. Verejné priestory, Ako tvoriť priestory s príbehom, pre ľudí a s ľuďmi. Banská Bystrica: Nadácia Ekopolis 2010. [cit. 16 Aug 2020]. Dostupne z: http://www.cpf.sk/files/files/Verejne_priestory.pdf

NISSEN, Sylke. (2008). Urban Transformation From Public and Private Space to Spaces of Hybrid Character. Sociologicky Casopis. (2008). 44. [cit. 16 Aug 2020]. Dostupne z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2008/06/04.pdf.

POSPĚCH, Pavel. Městský veřejný prostor: Interpretativní přístup. Sociologický Časopis / Czech Sociological Review 49, (2013): 75-100. [cit. 16 Aug 2020]. Dostupne z: www.jstor.org/stable/23535136.

SAMEK, Tomáš. Tahle země je naše: český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7395-993-7.

SANTANICCHIA, Massimo. Becoming Citizen Architects: a Case Study of a Design Studio in Reykjavik. Building Material, no. 22, 2019, pp. 117–136. JSTOR, . [cit. 16 Aug 2020]. Dostupne z: www.jstor.org/stable/26816294.

SENNETT, Richard, KRATOCHVÍL, Petr, ed. Architektura a veřejný prostor: texty o moderní a současné architektuře IV. Praha: Zlatý řez, 2012. ISBN 978-80-903826-4-0.

WEINTRAUB, Jeff. The theory and politicis of the public/private distinction. In: J. Weintraub, K. Kumar (eds.), Public and Private in Thought and Practice: Perspectives on a Grand Dichotomy. Chicago – London: The University of Chicago Press, 1997 s. 1–42. [cit. 16 Aug 2020]. Dostupne z: https://www.researchgate.net/publication/238352263_The_Theory_and_Politics_of_the_PublicPrivate_Distinction.
Předběžná náplň práce
Práca sa zaoberá problematikou verejného priestoru. Skúma ho z pohľadu potrieb výuky predmetu občianskej výchovy na stredných školách. Vytvára teoretický materiál pre učiteľov občianskej výchovy, zhrňujúci vymedzenie základných pojmov a trendov v tejto oblasti. Práca odpovedá na otázky, čo by malo byť obsahom učiva o verejnom priestore a prečo má význam o tom učiť. Zároveň ponúka postup, ako občan môže participovať na vytváraniu verejných priestorov. Cieľom práce je spracovanie problematiky verejných priestorov z pohľadu učiteľa občianskej výchovy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis analyzes the relationship of public space to the citizen. The relationship is examined from the point of view of teaching as a part of civic education at secondary schools. The author proposes theoretical materials to be used by civic education teachers; he elaborates and summarizes the definition of basic concepts and trends in approaching the notion of public space. The work seeks to answer two questions: What should be the content of the curriculum concerning public space? Why is it essential in teaching and educating process? At the same time, the thesis explores the ways in which citizens may contribute to, and participate in the creation of, public space. The goal is to analyze public space(s) from the perspective of a civic education teacher.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK