Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MikroRNA kódované polyomaviry.
Název práce v češtině: MikroRNA kódované polyomaviry.
Název v anglickém jazyce: MicroRNAs encoded by polyomaviruses.
Klíčová slova: polyomaviry, malé interferující RNA, mikroRNA, siRNA, RNA interference, myší polyomavirus, BK virus, JC virus, SV40
Klíčová slova anglicky: polyomaviruses, small interfering RNA, microRNA, siRNA, RNA interference, mouse polyomavirus, BK virus, JC virus, SV40
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2020
Datum zadání: 20.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: MUDr. Radek Malík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shrnout poznatky o mikroRNA kódovaných nejstudovanějšími polyomaviry, a to myším polyomavirem (MPyV), polyomavirem SV40 a lidskými polyomaviry BKPyV, JCPyV a MCPyV. Hlavní část práce bude rozdělena do třech kapitol. První z nich bude věnována obecnému popisu dráhy mikroRNA. Druhá kapitola bude věnována životnímu cyklu polyomavirů. Třetí kapitola bude věnována poznatkům o roli virem kódovaných miRNA v životním cyklu polyomavirů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to summarize the knowledge about microRNAs encoded by the most studied polyomaviruses, namely murine polyomavirus (MPyV), polyomavirus SV40, and human polyomaviruses BKPyV, JCPyV and MCPyV. The main part of the work will be divided into three chapters. The first will be devoted to a general description of the microRNA pathway. The second chapter will be devoted to the life cycle of polyomaviruses. The third chapter will be devoted to knowledge about the role of virus-encoded miRNAs in the life cycle of polyomaviruses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK