Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivita systémů bonus-malus
Název práce v češtině: Efektivita systémů bonus-malus
Název v anglickém jazyce: Efficiency of bonus-malus systems
Klíčová slova: bonus-malus systém|Loimarantova efektivita|De Prilova efektivita
Klíčová slova anglicky: system bonus-malus|Loimaranta efficiency|De Pril efficiency
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2020
Datum zadání: 26.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
Datum a čas obhajoby: 03.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
Oponenti: Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat modelováním bonusových systémů v automobilním pojištění založeném na markovských řetězcích. Popíše dle literatury možnosti kvantitativního hodnocení a porovnávání systémů s různými přechodovými pravidly a vybrané metody bude ilustrovat na příkladech konkrétních bonusových systémů.
Seznam odborné literatury
M. Denuit, X. Maréchal, S. Pitrebois, J. F. Wahlin: Actuarial Modelling of Claim Counts. John Wiley & Sons, 2007.

J. Lemaire: Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance. Kluwer Academic Publishers, 1995.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK