Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení antigenu Helicobakter pylori ve stolici Rapid testem
Název práce v češtině: Stanovení antigenu Helicobakter pylori ve stolici Rapid testem
Název v anglickém jazyce: Detection of the Helicobacter pylori Antigen in Stool by Rapid Test
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Kocna, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2007
Datum zadání: 09.03.2007
Datum a čas obhajoby: 22.06.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01227)
Oponenti: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK