Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití modelových činností pro volbu povolání pro lidi s psychotickým onemocněním
Název práce v češtině: Možnosti využití modelových činností pro volbu povolání pro
lidi s psychotickým onemocněním
Název v anglickém jazyce: Possibilities of using model activities for vocational selection in
people with psychotic conditions.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Jana Pluhaříková-Pomajzlová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2007
Datum zadání: 01.02.2007
Datum a čas obhajoby: 14.09.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK