Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti ovlivnění spasticity u hemiparetických pacientů, se zaměřením na zlepšení funkce ruky
Název práce v češtině: Možnosti ovlivnění spasticity u hemiparetických pacientů, se
zaměřením na zlepšení funkce ruky
Název v anglickém jazyce: Spasticity Modification Possibilities in Hemiparetic Patients,
Focused on the Hand Function Improvement
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Vendula Matolínová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2006
Datum zadání: 20.11.2006
Datum a čas obhajoby: 04.01.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.01.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK