Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příjem vápníku ve stravě u dospívajících dívek v gymnastickém aerobiku
Název práce v češtině: Příjem vápníku ve stravě u dospívajících dívek v gymnastickém aerobiku
Název v anglickém jazyce: The diet calcium intake among adolescent girls in aerobic gymnastics
Klíčová slova: vápník, dospívající dívky, gymnastický aerobik, mléčné výrobky, kost
Klíčová slova anglicky: calcium, adolescent girls, aerobic gymnastics, dairy products, bone
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Ivan Raška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2020
Datum zadání: 20.10.2020
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 08:01
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: MUDr. Dana Michalská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá problematikou příjmu vápníku u dospívajících dívek v gymnastickém aerobiku. V rámci teoretické části je rozebírána funkce vápníku v organismu, stavy jeho deficitu a nadbytku, zdroje v potravě. Dále je pojednáváno také o kalciotropních hormonech, onemocnění kostí, dietách s rizikem jeho nedostatku a gymnastickém aerobiku. Praktická část je dělena na dvě části. V první části jsou za pomoci dotazníku zjišťovány znalosti dívek ohledně stravy s dostatkem vápníku. Náplní části druhé je rozbor jídelníčků reprezentace se účelem propočtu příjmu vápníku stravou a podílu mléčných výrobků na jeho příjmu. Na závěr je vytvořen edukační materiál včetně vzorových jídelníčků pro zkoumaný soubor dívek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the issue of calcium intake among adolescent girls in aerobic gymnastics. The theoretical part discusses the function of calcium in the body, states of its deficiency and excess, sources in food. Calciotropic hormones, bone diseases, diets at risk of calcium deficiency and aerobic gymnastics are also discussed. The practical part is divided into two parts. In the first part, with the help of a questionnaire, girls' knowledge of a diet with sufficient calcium is determined. The content of the second part is an analysis of the diets of representation for the purpose of calculating the dietary calcium intake and the share of dairy products in its intake.Finally, an educational material is created, including sample diets for the researched group of girls.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK