Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potraviny s označením protein a jejich výživová hodnota
Název práce v češtině: Potraviny s označením protein a jejich výživová hodnota
Název v anglickém jazyce: Nutrition value of "Protein" labeled food
Klíčová slova: bílkoviny, proteinové potraviny, sportovní výživa, fortifikace potravin, výživová tvrzení
Klíčová slova anglicky: protein, protein foods, sports nutrition, food fortifications, nutrition claims
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2020
Datum zadání: 20.10.2020
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: MUDr. Eva Kudlová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na potraviny, na jejichž obale je uvedené zdravotní nebo výživové tvrzení či název týkající se bílkovin. Je rozebrán význam bílkovin ve výživě, jejich příjem a kvalita bílkovin. Důraz je kladen na obsah bílkovin v potravinách přirozeně bohatých na bílkoviny. Provedeným výzkumem je zhodnocen obsah bílkovin a výživový přínos potravin s označením protein. Zároveň práce hodnotí povědomí veřejnosti o takto označených potravinách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis focuses on foods with labels on which there is a health or nutritional claim or name related to protein. The importance of proteins in nutrition, their intake and protein quality are discussed. There is a focus on the protein content in foods naturally rich in protein. The research has evaluated the protein content and the nutritional benefits in protein labeled food. At the same time, the work also considers public awareness of protein enriched foods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK