Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Probiotika, jejich vliv na zdraví a potraviny, které je obsahují
Název práce v češtině: Probiotika, jejich vliv na zdraví a potraviny, které je obsahují
Název v anglickém jazyce: Probiotics, their influence on health and probiotic food
Klíčová slova: probiotika, prebiotika, bakterie mléčného kvašení, mikrobiota, imunita, střevní mikroflóra
Klíčová slova anglicky: probiotics, prebiotics, bacteria milk fermentation, microbiota, immunity, gut microbiota
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2020
Datum zadání: 20.10.2020
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 08:01
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: doc. Ing. Milada Plocková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V rámci této bakalářské práce se budu zabývat problematikou probiotik a charakteristikou jednotlivých probiotických kultur. Jelikož v posledních letech jsou probiotika především spojována s jejich možným využitím při léčbě jak akutních, tak chronických onemocnění, bude mě zajímat jejich vliv na lidské zdraví a jejich možné využití jako formy biologické léčby. Rovněž zmíním různé zdroje probiotik, včetně doplňků stravy s obsahem probiotických mikroorganismů. Cílem praktické části bude zjistit, jaké má široká veřejnost povědomí o probioticích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Within bachelor's thesis, I deal with the issue of probiotics and the characteristics of individual probiotic cultures. Since probiotics have been primarily associated with their possible use in the treatment of acute and chronic diseases recently, I focus on their impact on human health and their possible use as a form of a biological treatment. I also mention various sources of probiotics, including dietary supplements containing probiotic microorganisms. The aim of the practical part is to find out if the general public is aware of probiotics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK