Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zásady lázeňské léčby u idiopatické skoliosy
Název práce v češtině: Zásady lázeňské léčby u idiopatické skoliosy
Název v anglickém jazyce: Principles of Spa therapy for Idiopathic Scoliosis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Miloš Micka
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2006
Datum zadání: 27.06.2006
Datum a čas obhajoby: 08.06.2006 00:00
Místo konání obhajoby: Mariánské Lázně
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Věra Pitrmanová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK