Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nároky pozice krizových interventů pracujících s oběťmi trestných činů
Název práce v češtině: Nároky pozice krizových interventů pracujících s oběťmi trestných činů
Název v anglickém jazyce: Profession requirements of crisis intervents working with crime victims
Klíčová slova: Krizová intervence|krizový intervent|sekundární traumatický stres|sociální kompetence
Klíčová slova anglicky: Crisis intervention|crisis counsellor|secondary traumatic stress|social skills
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2020
Datum zadání: 15.10.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2020
Datum a čas obhajoby: 25.01.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je popsat nároky pozice krizového interventa, který komunikuje s oběťmi trestných činů. V literárně přehledové části se práce bude zaměřovat na nároky této pozice, bude popisovat krizovou intervenci a zásady první psychické pomoci, zároveň také bude popisovat komunikaci s oběťmi trestných činů vybraných deliktů. Dále se práce zaměří na stresa jeho negativní důsledky na práci a život krizových interventů. Práce popíše stresory a zaměří se také na sekundární traumatický stres. V poslední části se práce bude zaměřovat na kompetence krizových interventů, konkrétně na jejich sociální kompetence, jejich reakce a možnou přípravu.

Empirická část se zaměří na mapování kompetencí krizových interventů, kteří komunikují s oběťmi trestných činů. Bude se jednat o korelační studii zaměřenou na to, zda ti, kdo mají určité kompetence, zažívají menší stres nebo jiný typ stresu. Bude použit inventář sociálních kompetencí a dále dva dotazníky zaměřující se na stres (ProQOL a STSS). Empirická část bude doplněna také kvalitativním rozhovorem.
Seznam odborné literatury
Davis, R. C. (2007). Victims of crime. Thousand Oaks: Sage Publications.

Miller, L. (2006). Practical police psychology: Stress management and crisis intervention for law enforcement. Springfield, Ill: Charles C Thomas.

Špatenková, N. (2004). Krizová intervence pro praxi. Grada

Turgoose, D., Glover, N., Barker, C., & Maddox, L. (2017). Empathy, compassion fatigue, and burnout in police officers working with rape victims. Traumatology, 23(2), 205-213.

Velikovská, M. (2016). Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence a vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Grada.

Vodáčková, D. (2002). Krizová intervence: Krize v životě člověka, formy krizové pomoci a služeb. Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK