Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Intervaly spolehlivosti pro korelační koeficient
Název práce v češtině: Intervaly spolehlivosti pro korelační koeficient
Název v anglickém jazyce: Confidence intervals for the correlation coefficient
Klíčová slova: korelační koeficient|interval spolehlivosti|normální rozdělení
Klíčová slova anglicky: correlation coefficient|confidence interval|normal distribution
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2020
Datum zadání: 15.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
Datum a čas obhajoby: 01.07.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2021
Oponenti: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vypracovat přehled a porovnání vybraných metod pro sestavení intervalu spolehlivosti pro korelační koeficient, a to jak metod fungujících za předpokladu normality dat tak vybraných metod neparametrických. Součástí práce může být i simulační studie porovnávající výsledky zkoumaných metod v různých situacích.
Seznam odborné literatury
Hu X., Jung A., and Qin G. (2020) Interval Estimation for the Correlation Coefficient. The American Statistician, 74, 29-36.
Rogers J.L. and Nicewander, W.A. (1988) Thirteen Ways to Look at the Correlation Coefficient. The American Statistician, 42, 59–66.
Winterbottom A. (1979) A Note on the Derivation of Fisher’s Transformation of the Correlation Coefficient. The American Statistician, 33, 142–143.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK