Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fantómové hranice jako příčina socioekonomické a politické diferenciace současného Polska
Název práce v češtině: Fantómové hranice jako příčina socioekonomické a politické diferenciace současného Polska
Název v anglickém jazyce: Phantom border as a cause of socioeconomic and political differentiation of contemporary Poland
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alexandra Dresler
Řešitel: Bc. Matyáš Svítok - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 10.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Oponenti: RNDr. Tomáš Burda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem: Analýza vlivu fantómové hranice (historického rozdělení Polska) na prostorovou diferenciaci polských socio-ekonomických a volebních dat.
Metody: Rešerše literatury, základní kvantitativní analýza.
Výchozí myšlenky:
- sociálně, ekonomicky, politicky polarizované Polsko - příčiny můžeme najít v historických souvislostech
- Z - úspěšná zemědělská reforma pod Pruskou vládou, dostupné vzdělání, rozvoj průmyslu a služeb, vesničani do měst, napětí mezi Poláky a Němci
--> nízká podpora socialistických stran, ekonomický kapitál, institucionální zapojení
- V - převážně politické reformy, omezení šlechty, napětí mezi panstvem a rolníky, obrovská sílá katolické církve
--> perifernost, ekonomická zaostalost, kulturní konzervativismus, silná národní identita a uvědomění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK