Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Radiofrekvenční ablace jaterních metastáz - porovnání monopolárního a multipolárního systému
Název práce v češtině: Radiofrekvenční ablace jaterních metastáz - porovnání
monopolárního a multipolárního systému
Název v anglickém jazyce: Radiofrequency ablation of liver metastasses
- comparasion of monopolar and multipolar system
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK (11-00170)
Vedoucí / školitel: MUDr. Josef Hořejš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2006
Datum zadání: 01.06.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01227)
Oponenti: Miroslav Kašpar
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK