Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingová komunikace Dejvického divadla v letech 2010-2020
Název práce v češtině: Marketingová komunikace Dejvického divadla v letech 2010-2020
Název v anglickém jazyce: Marketing Communication of Dejvice theatre from 2010 to 2020
Klíčová slova: Dejvické divadlo, art marketing, kultura, divadlo, divadelní marketing
Klíčová slova anglicky: Dejvické divadlo, art marketing, culture, theatre, theatre marketing
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2020
Datum zadání: 12.10.2020
Datum a čas obhajoby: 16.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Oponenti: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knižní zdroje
BAČUVČÍK, Radim, 2011. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM. ISBN 978-80-87500-01-9.
BAČUVČÍK, Radim, 2012. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM. ISBN 978-80-87500-17-0.
BESANA, A., A.M. BAGNASCO, A. ESPOSITO a A. CALZOLARI, 2018. It’s a matter of attention: The marketing of theatres in the age of social media. International Journal of Arts Management [online]. 20(3), 20 – 37. ISSN 14808986.
BISWAS, Siddhartha, 2017. Theatre Theory and Performance: a Critical Interrogation. Theatre Theory and Performance: a Critical Interrogation / by Siddhartha Biswas [online].
CAI, J., Q. ZHOU, J. SUN, X. HU, C. FENG a X. LI, 2021. Competition model and coordination mechanism considering strategic customer behavior under vendor-managed inventory. International Transactions in Operational Research [online]. 28(5), 2782 – 2809. ISSN 14753995. Dostupné z: doi:10.1111/itor.12689
COLBERT, Francois a Yannik ST-JAMES, 2014. Research in Arts Marketing: Evolution and Future Directions. Psychology and Marketing: Special Issue: Marketing the Arts. 31(8), 566-575.
COLBERT, François, 2017. A Brief History of Arts Marketing Thought in North America. The Journal of Arts Management, Law, and Society. 47(3), 167-177. ISSN 1063-2921. Dostupné z: doi:10.1080/10632921.2016.1274700
CROSSICK, Geoffrey a Patrycja KASZNSKA, 2016. Understanding the value of arts and culture: the AHRC Cultural Value Project [online]. Arts & Humanities Research Council 2016. Dostupné z: https://apo.org.au/node/199546.
CUADRADO, Manuel, Irene GIL & Alejandro MOLLÁ, 2001. Empirical Evidence of Marketing Practices in the Nonprofit Sector: The Case of Performing Arts, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing. 8:3, 15-24, DOI: 10.1300/J054v08n03_03
DVOŘÁK, Jan, 2004. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna. Teatrologie. ISBN 80-86102-53-X.
HEJDUKOVÁ, Pavlína, Dita HOMMEROVÁ a Michaela KRECHOVSKÁ, 2018. Řízení neziskových organizací: klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Grada. ISBN 978-80-247-3075-2.
HILL, Elizabeth, Catherine O'SULLIVAN a Terry O'SULLIVAN, 2003. Creative Arts Marketing. ISBN 9780750657372.
JACKSON, Graham a Vandana AHUJA, 2016. Dawn of the digital age and the evolution of the marketing mix. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice [online]. 17, 170-186. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1057/dddmp.2016.3#citeas
JEŽKOVÁ, Adéla, 2010. Dejvické divadlo – Proměny inscenační poetiky pražské komorní činoherní scény (1992-2007). Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědy. Vedoucí práce Just, Vladimír.
JOHNOVÁ, Radka, 2008. Marketing kulturního dědictví a umění: Art marketing v praxi. Grada. ISBN 978-80-247-2724-0.
KAISER, Michael M., 2009. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze. ISBN 978-80-7008-236-2.
KARLÍČEK, Miroslav, 2018. Základy marketingu: 2., přepracované a rozšířené vydání. Grada. ISBN 978-80-247-5869-5.
KERRIGAN, Finola, 2010. Marketing the Arts: A Fresh Approach. Routledge. ISBN 9780415496858.
KESNER, Ladislav, 2005. Marketing a management muzeí a památek. Grada. ISBN 80-247-1104-4.
KOTLER, Philip a Joanne SCHEFF, 1997. Standing room only : strategies for marketing the performing arts. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 0875847374.
KOTLER, Philip, 2001. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada. Profesionál. ISBN 80-247-0016-6.
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER, 2016. Marketing management. 15 Global edition. Boston: Pearson. ISBN 978-1-292-09262-1.
LEKO ŠIMIĆ, Mirna a Ana PAP, 2019. Theatre Marketing – Analysis of Customers’ Satisfaction. 53(4), 39-51. ISSN 12190349. Dostupné z: doi:10.15170/MM.2019.53.04.04.
NOVÁKOVÁ, Monika, 2008. Dejvické divadlo: role marketingu v letech 1992-2006. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí práce Halada, Jan.
POLÁČEK, Vojtěch a Vít POKORNÝ, 2016. Recyklované divadlo. Grada. ISBN 978-80-247-5751-3.
SIMEK, Stepan, 2005. Financování českého divadla. Praha: Divadelní ústav.
TAHAL, Radek, 2017. Marketingový výzkum: Postupy, metody, trendy. Grada. ISBN 978-80-271-0206-8.
TSAI, Shu-pei, 2005. Integrated marketing as management of holistic consumer experience. Business Horizons [online]. 48(5), 431-441 [cit. 2021-7-10]. ISSN 00076813. Dostupné z: doi:10.1016/j.bushor.2005.02.005
VODIČKA, Libor, 2013. Úvod do divadelních studií: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3780-4.
VYSEKALOVÁ, Jitka, 2014. Emoce v marketingu: Jak oslovit srdce zákazníka. Grada. ISBN 978-80-247-4843-6.
Elektronické zdroje
Branding, 2021. Ama.org [online]. Dostupné z: https://www.ama.org/topics/branding/
Definitions of Marketing, 2021. Ama.org [online]. Dostupné z: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
Díra u Hanušovic, 2021. Csfd.cz [online]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/339333-dira-u-hanusovic/prehled/
Dramox.cz. 2021. Dostupné z: https://www.dramox.cz/
Historie, 2021. Dejvickedivadlo.cz [online]. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/historie
JAROMĚŘSKÁ, Petra, 2019. Překupníci z nás mají až 400 tisíc ročně, říká šéfka Dejvického divadla [online]. Dostupné z: https://city-dog.cz/clanek/detail/prekupnici-z-nas-maji-az-400-tisic-rocne-rika-sefka-dejvickeho-divadla
MÍŠKOVÁ, Věra, 2014. Film: Za nízkou návštěvnost nemohou diváci. Novinky.cz [online]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/film-za-nizkou-navstevnost-nemohou-divaci-264058
Osoby v ČR používající sociální sítě, 2020. Český statistický úřad. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2020
Rozhovor s Petrem Kolečkem. Ceskatelevize.cz [online]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10431595237-ctvrta-hvezda/7285-petr-kolecko/
Rozhovor s Miroslavem Krobotem. Ceskatelevize.cz [online]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11111452343-kvarteto/41623310001/10919-miroslav-krobot/
Rozhovor s režisérem Petrem Zelenkou. Ceskatelevize.cz [online]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11104009943-dabing-street/11043-reziser-petr-zelenka-dabingovy-reziser-musi-hlasy-videt/
VITVAR, Jan H., 2014. První hvězda z Dejvic. Respekt. 25(21), 50-56.
Vyhledávání v archivu publikací, 2021. Monitora.cz. Dostupné z: https://app.monitora.cz/
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, 2020. Český statistický úřad. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2020
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2010, 2011. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2011, 2012. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2012, 2013. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2013, 2014. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2014, 2015. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2015, 2016. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2016, 2017. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2017, 2018. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2018, 2019. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2019, 2020. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Výroční zpráva Dejvického divadla, o. p. s., za rok 2020, 2021. Dostupné z: https://www.dejvickedivadlo.cz/obecne-prospesna-cinnost
Základní statistické údaje: Údaje, 2016. NIPOS. Dostupné z: https://www.statistikakultury.cz/zakladni-statisticke-udaje/
Poskytnuté interní informace
Statistiky o sledovanosti vybraných pořadů České televize, 14. 4. 2021. Česká televize.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se věnuje vývoji marketingové komunikace Dejvického divadla v letech 2010–2020 a faktorům, které ovlivňují diváckou motivaci navštívit toto divadlo. Konkrétně se zaměřuje na šest mediálních titulů – záznam inscenace Teremin, filmy Díra u Hanušovic a Kvarteto a seriály Čtvrtá hvězda, Dabing Street a Zkáza Dejvického divadla. Teoretická část popisuje historický kontext existence a fungování Dejvického divadla a na základě literatury definuje postupy využívané v rámci marketingové komunikace divadelních institucí. V praktické části je potom analyzováno využívání marketingových nástrojů Dejvickým divadlem v průběhu zkoumaného období a je proveden kvantitativní výzkum zaměřený na vnímání image Dejvického divadla a možné ovlivňování tohoto image mediálními projekty, na kterých se podíleli členové uměleckého souboru divadla.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor's thesis is focusing on development of the marketing communication of Dejvické divadlo between 2010 and 2020 and factors influencing audience motivation to visit this theatre. Specificaly it is focused on six media titles – the recording of production of Teremin, movies Díra u Hanušovic and Kvarteto and series Čtvrtá hvězda, Dabing Street and Zkáza Dejvického divadla. Theoretical part describes historical context of existence and functioning of Dejvické divadlo and defines marketing methods used in art marketing and theatre marketing based on the literature. Practical part analyses marketing tools and methods used by Dejvické divadlo during examined period and presents results of quantitative research focused on image perception of Dejvické divadlo and possible influence of mentioned media projects, which members of art ensemble of Dejvické divadlo participated on.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK